מדיניות ביטולים החזרים

בכפוף לתנאי השימוש ולהוראות חוק הגנת הצרכן. ראו את הכללים החלים על כל העסקאות כפי שמופיעים בהמשך.

ביטול עסקה על ידי משתמש קצה

 1. ביטול רכישת מוצר/שובר יעשה באמצעות ווצ’אפ שירות לקוחות טופס החזר מוצרים.
 2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול שופשופ מרקט על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”).
 3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:

  באתר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הפריט או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

  בשירות בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי עבודה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

  בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

 4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ”טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א – 2010.
 6. דמי ביטול בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקל, לפי הנמוך מבניהם.
 7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק המפרסם או מוכר / חנות בשופשופ מרקט או על ידי שופשופ מרקט בעצמה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן שופשופ מרקט יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
 8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי שופשופ מרקט לא תחויב על ידי שופשופ מרקט בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס/המוצר/השירות ולהודיע לו על כך.
 9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת “שובר הזמנה” בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על שופשופ מרקט לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.
 10. ביטול עסקה ע”י הלקוח ללא כל סיבה מוצדקת שאינה תלויה באתר שופשופ מרקט ובחנויות המוכרות בה הרי שעלויות משלוח המוצרים חלות על הלקוח בלבד וינוכו מסכום ההחזר.

 11. עלויות ביטול עסקה ללא סיבה מוצדקת (סעיף 10) תחול גם על ביטול עסקאות שהתבצעו באילת ראה: תקנון איסוף באילת כלומר “שלם מראש ותגיע לאסוף” בבית העסק האילתי, גם במקרה זה יחולו על הלקוח עלויות משלוח וטיפול שינוכו מסכום ההחזר. לצפייה בתנאי השימוש המלאים לחצו כאן

תנאי “שובר הזמנה” כלליים

תנאים אלו מתקיימים עבור כל עסקה אלא אם הוגדר אחרת בתנאי העסקה (“האותיות הקטנות”) ובכפוף לתנאי השימוש של שופשופ מרקט.

 • לא ניתן לקבל החזר כספי על “שובר הזמנה” או על חלקו (למעט עפ”י חוק)
 • “שובר הזמנה” הינו למימוש חד פעמי.
 • אין כפל מבצעים, אלא אם צוין אחרת בתנאי העסקה (ב”אותיות הקטנות”)
 • תאום מראש הכרחי לצורך מימוש “שובר הזמנה”, אלא אם צוין אחרת בתנאי העסקה (ב”אותיות הקטנות”). הזמנות לאירועים, מסעדות, אטרקציות ומקומות בילוי ולינה תעשנה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • “שובר הזמנה” של שופשופ מרקט אינו מכסה מס נוסף או דמי שירות שנגבים במקום האיסוף או האירוע אם קיימים כאלה, במקרה זה נציין זאת ב-(ב”אותיות הקטנות”).
 • מוצרים שנקנו בעזרת “שוברי הזמנה” לאיסוף עצמי יישלחו לכתובת שתעדכנו בעת ההזמנה או יאספו עצמאית לפי שיטת האיסוף שבחר הלקוח בעת ההזמנה. מוצר שלא נאסף או הוחזר עקב שגיאה בהזנת הפרטים או לא נאסף עצמאית, הינו באחריות הלקוח יטופל וישלח בהתאם לכללי המשלוח הרגילים הנהוגים בעגלת הקניות ובתקנון מדיניות משלוחים תעריפים ומסירת חבילות.

כיצד מדפיסים “שובר הזמנה” של שופשופ מרקט?

בכדי להדפיס את השובר, עליכם לבצע את הצעדים הבאים:

 1. שובר ישלח לכם במייל מיד לאחר סיום ההזמנה, השובר יהיה מצורף למייל כקובץ PDF, כול שעליכם לעשות הוא להדפיס את השובר על דך נייר A4 בלבד. 
 2. אינכם חייבים להדפיס את השובר, תוכלו להציגו בהגיעכם לבית העסק ממנה רכשתם את השירות/מוצר, בית העסק יסרוק את השובר או המייל אשר תציגו. הסריקה תנעל את השובר הנרכש לשימוש חוזר. במהלך זה הלקוח מאשר בזאת כי קיבל את הטובין/מוצרים/שירות אשר הזמין.

האם ניתן להעביר את “שובר ההזמנה”?

כן ניתן לשלוח לכל אדם כל עוד השובר לא נוצל וננעל. עליכם למלא טופס בעגלת הקניות את פרטי החבר אליו ישלח “שובר ההזמנה”, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי העסקה (ב”אותיות הקטנות”).

בעל “שובר ההזמנה” אליו נשלח המייל יוכל להשתמש בו, אנא הקפידו על הכללים וכך נמנע משאלות מיותרות, תודה על שיתוף הפעולה.

תודה!

לקוחות יקרים, תודה שרכשתם מוצרים בשופשופ מרקט. אנו עושים הכול בכדי להעניק לכם מוצרים באיכות גבוהה ובמחיר נוח. אנו מקווים כי תפיקו מהם את מרב ההנאה והתועלת.

 • במידה והמוצר שבור, פגום, או אינו פועל ואתם מעוניינים להחליפו, אנא פנו למוקד שירות הלקוחות בצ’אט.
 • במידה והחלטתם להחזיר המוצר, אנא הודיעו על כך בכתב בטופס החזרת מוצר שנימצא בכל הזמנה שביצעתם (תחת החשבון שלי / הזמנות שלי) ושמרו על הכללים הבאים:
 1. החזירו את המוצר בשלמותו ועל כל חלקיו לא יאוחר מ-14 יום מתאריך קבלתו.
 2. החזירו את המוצר באריזתו המקורית והשלמה (כולל מדבקת נעילה), בלתי פגומה (אחרת ההחזר לא יאושר), מבלי שנעשה בו כל שימוש בניגוד לדין ובצירוף החשבונית.
 3. אם קיבלתם בונוס או מתנה יש להחזיר גם אותם.
 4. את משלוח המוצר יש לבצע בעזרת דואר רשום, שירות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר את קבלתו, או להביאו אל אחת מתחנות השירות וחנויות הספקים המוכרים עבור שופשופ מרקט.
 5. על פי חוק הגנת הצרכן תחויבו בסך של 5% משווי הרכישה בגין ביטול העסקה ובנוסף עלויות משלוח וטיפול מקובלות בהזמנה ספציפית זו
  5א. חשוב לציין כי תנאי החזר מוצרים והתעריפים משתנים מחנות לחנות ברחבי שופשופ מרקט, יש לקרוא בעיון את תנאי ההחזר של כל חנות לפני ביצוע הרכישה מהחנות והיא הקובעת ועלינו לפעול לפיה ואם אין כזו התקנון הזה הוא הקובע.

 6. בכל מקרה, זכות ההחזרה הנה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, סעיפים 14ג’ ו-ד.
 7. לקבל עותק או הפניה לחוק או לחוזה המכירה ותנאי החזרת מוצר של כל חנות וחנות בה רכשתם, פנו לשירות לקוחות שלנו בצ’אט.
 8. אחריות: בכדי לקבל את האחריות עבור המוצר שרכשתם, יש לצרף את החשבונית לתעודת האחריות.

תודה על שיתוף הפעולה וקניה נעימה, שרות לקוחות שופשופ מרקט.

אמצעי התשלום באתר הם בעזרת כרטיסי אשראי למעט דיינרס, פייפל והעברה בנקאית, העברה באפליקציות בנקאיות כגון ביט וכו…, במידה ותחליטו להחזיר מוצר תקבלו את הכסף בדיוק באותה צורה ששילמתם. תודה.

במידה שתחזירו מוצר עליכם להחזיר גם את המתנות הנלוות שקיבלתם אתו במידה וקיבלתם.