תקנון שופשופ מרקט אילת

 1. ברוכים הבאים לאתר שופשופ מרקט אילת (להלן האתר או האפליקציה). אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 2. תקנון זה הוא חלק בלתי נפרד מהתקנון הכללי של האתר והתנאים בו חלים על לקוחות שקונים ואוספים את המוצרים באילת וגם על לקוחות שקונים אונליין והמשלוחים נשלחים מחוץ לאילת.
 3. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בווצ’אפ בלבד 052-882-4393, בפנייה באתר באמצעות ערוץ “צור קשר“, עליך להיות לקוח רשום בלבד.
 4. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

  שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א’ – ה’ : 18:00 – 08:30 משמונה וחצי בבוקר ועד ארבע אחה”צ.
 5. האתר הינו ממשק אינטרנטי בגישה דרך אתר ואפליקציה סלולארית, במסגרתו מתבצעות הזמנות מוקדמות ולא מחייבות (להלן: “הזמנות” של מוצרים), לפי העניין (לצורך רכישתם בפועל בסניפי שופשופ מרקט באילת ) להלן הסניף.

  שופשופ מרקט אילת האתר מנוהל ע”י שופשופ מרקט מרחוב אילות 4016-2, אילת להלן: “שופשופ מרקט” במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.
 6. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע הזמנה (להלן: “המזמין” או “המשתמש”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך ההזמנה בשופשופ מרקט אילת יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד שופשופ מרקט אילת ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של בשופשופ מרקט על פי תקנון זה.
 7. שופשופ מרקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפי שופשופ מרקט בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בשופשופ מרקט אילת לראשונה וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 8. שופשופ מרקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר או שופשופ מרקט אילת, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

  המוצרים:
 10. בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו מוצרי צריכה/קופונים/פרסומות/אטרקציות/אנשי מקצוע/ועוד.. אשר יפורסמו מעת לעת באתר ואשר ניתן להזמינם באתר שופשופ מרקט.
 11. שופשופ מרקט אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. שופשופ מרקט רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
 12. אופן הצגת המוצרים ב שופשופ מרקט אילת יקבע על ידי שופשופ מרקט מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את שופשופ מרקט.
 13. שירות ואחריות יינתן למזמין על-ידי יצרני, יבואני או ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש בסניף שופשופ מרקט אילת.
 14. הנתונים המופיעים באתר ביחס למוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 15. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 16. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

  מחירי מוצרים:
 17. שופשופ מרקט תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור באתר ו/או ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים לרכישה בסניף שופשופ מרקט אילת במועד הפרסום.

  ככל שקיים פער בין מחיר המוצר באתר או בסניף שופשופ מרקט אילת במועד ביצוע הרכישה בפועל לבין מחיר המוצר במועד אישור ההזמנה, יחול המחיר הנמוך מבניהם, ובלבד שהרכישה בפועל בוצעה עד למועד אשר נבחר על ידי המזמין כמועד הרכישה בעת ביצוע ההזמנה (“תאריך הרכישה הנבחר”).
 18. מחירי המוצרים המסומנים באתר בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו עד לתאריך הרכישה הנבחר, לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

  יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים ניתנים למימוש על ידי המזמין בסניף שופשופ מרקט אילת והינם בתוקף ביום הרכישה בסניף שופשופ מרקט אילת.
 19. על מנת ליהנות ממבצעים והטבות לחברי מועדון הלקוחות של שופשופ מרקט לרבות צבירת נקודות והחזרים כספיים (להלן יקרא “קאשבק“) לחברי המועדון, יש להציג את שובר הקנייה הדיגיטלי שנשלח אליכם במייל ברכישה שביצעתם 10 ימי עבודה מראש לפחות לפני הגעתכם לאסוף את המוצר באילת.
 20. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד הרכישה בפועל של המוצרים נשוא ההזמנה על ידי המשתמש חל לאחר תאריך הרכישה הנבחר, רכישת המוצרים בסניף שופשופ מרקט אילת בכפוף לזמינות בסניף תתאפשר בהתאם למחירים בסניף שופשופ מרקט אילת במועד הרכישה.
 21. שופשופ מרקט תהיה רשאית להציע למכירה בסניפי שופשופ מרקט אילת מוצרים במחירי הנחה מיוחדים לרוכשים אשר ביצעו הזמנה מראש של אותם מוצרים באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 22. מחירי המוצרים המוצגים באתר לרבות מחירי מוצרים טרם הנחה המחוקים בקו ו/או מצוין כי “המחיר באילת” אינם כוללים מס ערך מוסף מע”מ. לעיתים לא תראו סימונים אלה כי צריך לבחור את וריאציית המוצר לפני הופעת הסימונים המצוינים.

  ביצוע ההזמנה באתר:
 23. מובהר כי ניתן לרכוש את המוצרים ולשלם עליהם מראש בשיטת “תשלום מראש באים לאסוף” להלן שלבי ההזמנה:

  א. את ההזמנה עליכם לבצע כ-10 ימי עבודה לפחות לפני ביקורכם באילת.
  ב. שם בעל “שובר ההזמנה” ימולא ע”י הקונה במהלך ההזמנה במעמד “עגלת הקניות” לפני התשלום באתר “שופשופ מרקט”.
  ג. “שובר ההזמנה” + ברקוד מצורף ישלחו אליך ל-מייל בסיום ההזמנה. עליך להציגם במקום האיסוף (של אחד מסניפי שופשופ מרקט באילת) שרשום ב “שובר ההזמנה“.
  ד. החבילה תימסר לבעל “שובר ההזמנה” בלבד ובהצגת תעודת מזהה ולא שליח מטעמך.
  ה. הערה: הזמנה שבעליה יחליט לא לאסוף באילת תישלח בשיטת המשלוח מקובלת שכתובה במדיניות המשלוחים של כל חנות וחנות באתר כולל מע”מ.
 24. הוספת מוצרים תיצור את סל ההזמנה שהמזמין מבקש להזמין לצורך רכישה בסניף שופשופ מרקט אילת וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. בעת ביצוע ההזמנה, יתבקש הלקוח לבחור את תאריך הרכישה הנבחר מתוך טווח המועדים האפשריים שיוצגו בפניו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שופשופ מרקט. מובהר כי שופשופ מרקט רשאית לשנות את טווח המועדים כאמור ביחס להזמנות שטרם נעשו בכל עת ולשיקול דעתה הבלעדי, לרבות ביחס למוצרים או קטגוריות מסוימות.
 25. סיום ההזמנה בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “בצע הזמנה”. על המזמין יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סיום ההזמנה, לרבות שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל ומספר טלפון השייך למזמין.

  מובהר כי על המזמין למלא בסיום ההזמנה את פרטי “בעל שובר ההזמנה” אשר יגיע פיזית לאחד מסניפי שופשופ מרקט באילת לאיסוף המוצר/ים.

  לא תבוצע כל עסקת רכישה או תשלום באתר, אלא בידיעת “בעל שובר ההזמנה” הדיגיטלי שתשלח אליו במייל.

  כאמור בסיום התהליך ישלח מייל + חשבונית חתומה דיגיטלית כולל ברקוד ייחודי עם פרטים מלאים לגבי הפריטים ומקום איסוף ההזמנה באחד מסניפי שופשופ מרקט באילת.

  “בעל שובר ההזמנה” יציג את הברקוד לסריקה דיגיטלית באחת מסניפי שופשופ מרקט באילת ויזדהה בפני המוכר עם תעודה מזהה, ההזמנה תינעל דיגיטלית לשימוש כפול נוסף והחבילה תימסר לידיו ולא למשהו מטעמו.
 26. מוצרים אשר הוזמנו באתר (לפחות 10 ימי עבודה לפני ההגעה לאיסוף באילת) יהיו זמינים לאיסוף באחד מסניפי שופשופ מרקט באילת לאחר 10 ימי עבודה מיום ההזמנה בפועל. במידה שבעל שובר ההזמנה יחליט לא לאסוף באילת תישלח בשיטת המשלוח מקובלת שכתובה במדיניות המשלוחים של כל חנות וחנות במרקט כולל מע”מ.
 27. במסגרת ההזמנה באתר, יהיה המזמין רשאי להזמין יחידה אחת בלבד מכל מוצר או בהתאם לטבלת כמויות מאושרת אשר תפורסם בכל מוצר ומוצר שגם מקנה הנחה כמותית יזומה מראש ומוגדרת כ-“הנחת מבצע” שלא לשימוש מסחרי, בקטגוריית הסמארטפונים ניתן להזמין יחידה אחת מכלל הקטגוריה לכל ת.ז. שופשופ מרקט רשאית להטיל מגבלות נוספות על רכישת מוצרים מסוימים או מסוג מסוים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 28. שופשופ מרקט שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות בשופשופ מרקט אילת וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 29. מובהר כי שירות שופשופ מרקט אילת אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים והזמנת המוצרים באתר אינה מהווה רכישתם. הזמנת מוצרים באתר תהווה התחייבות של המזמין לאיסוף בסניף שופשופ מרקט אילת אי לכך המזמין חייב להציג את “שובר ההזמנה” על שמו בלבד כולל תעודה מזהה לאיסוף בפועל של המוצרים על ידי המזמין בסניף שופשופ מרקט אילת בהתאם להוראות תקנון זה.

  עדכון, שינוי וביטול הזמנה:
 30. לא ניתן לעדכן או לשנות הזמנה לאחר ביצועה, אלא במקרה של עדכון או שינוי כאמור הלקוח מתבקש לבטל את ההזמנה הקיימת ולבצע הזמנה חדשה, ומחירי המוצרים יעודכנו בהתאם למועד ביצוע ההזמנה החדשה כאמור.
 31. ניתן לבטל הזמנה בכל עת באמצעות טופס ביטול הזמנה (עליכם להירשם לחשבון שלכם לאתר לפני מילוי הטופס) או בפנייה לשירות הלקוחות בווצ’אפ 052-882-4393 . המזמין לא יחויב בדמי ביטול בגין ביטול הזמנה, שינויה או אי רכישה בפועל של המוצרים שהוזמנו.
 32. שופשופ מרקט אילת תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. שופשופ מרקט לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.

  רכישת המוצרים המוזמנים:
 33. במועד רכישת המוצרים שהוזמנו או חלק מהם בסניף שופשופ מרקט אילת, על המזמין להזדהות בפני הנציג בסניף שופשופ מרקט אילת בו מתבצעת איסוף החבילה / המוצר, באמצעות תעודת זיהוי תקפה ולהציג את פרטי ההזמנה שנשלחו מבעוד מועד בסיום ההזמנה אונליין למייל של “בעל שובר ההזמנה” שכולל את פרטי הרכישה + ברקוד לסריקה ונעילת ההזמנה לשימוש חוזר.
 34. השירות הינו אישי והחבילה תימסר לבעל “שובר ההזמנה” בלבד ובהצגת תעודת מזהה ולא שליח מטעמך.
 35. שופשופ מרקט אינה מתחייבת לזמינות המוצרים שהוזמנו בסניף אילת, גם במקרה של ביצוע הזמנה ואישורה ולמזמין לא תהיינה טענות כלשהן כלפי שופשופ מרקט בגין אי זמינות מוצר שהוזמן לרכישה בסניף שופשופ מרקט אילת.
 36. על המזמין לבדוק את המוצר בעת קבלתו בפועל בסניף שופשופ מרקט אילת הרלוונטי ולוודא התאמתו למוצר שהוזמן על ידו.
 37. המשתמש / הלקוח מאשר כי השימוש או הצריכה הראשוניים במוצר הנרכש בסניף שופשופ מרקט אילת יבוצעו באילת וכי המוצר נרכש לשימוש עצמי בלבד. כמו כן הלקוח מאשר את תקינותו של המוצר וברגע עזיבתו את סניף שופשופ מרקט אילת אין לו טענות כלפי אף אחד.

  החזרה והחלפה של מוצרים לאחר רכישה:
 38. ככל שהלקוח יהיה מעוניין בביטול העסקה והחזרת או החלפת המוצר אשר נרכש על ידו בסניף שופשופ מרקט אילת, יחולו הוראות הדין ביחס לעסקה שאיננה עסקת מכר מרחוק, וכן בהתאם למדיניות סניף שופשופ מרקט אילת והוראות תקנון זה להלן.
 39. ניתן יהיה להחזיר מוצר אשר נרכש בסניף שופשופ מרקט אילת לרבות החזרת מוצרים בשל פגם גם בסניפי שופשופ מרקט ברחבי הארץ (במידה וקיימים, עד לתאריך ה9.2022 הסניפים הקיימים הם רק באילת, ובמקרה כאמור יהיה זכאי הלקוח לקבלת החזר כספי בגובה הסכום ששולם על ידו בסניף שופשופ מרקט אילת, ובכפוף לדמי ביטול ככל שיחולו. הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”).
 40. החלפת מוצרים אשר נרכשו בסניף שופשופ מרקט אילת, תתאפשר בסניף שופשופ מרקט אילת בלבד. כמו כן ועל אף האמור בסעיף 38 לעיל, שופשופ מרקט תהיה רשאי לקבוע, מעת לעת ולשיקול דעתה הבלעדי, כי לא תתאפשר החזרת מוצרים שנרכשו בסניף שופשופ מרקט אילת בסניפי שופשופ מרקט אחרים, אלא באמצעות שליח או בכל אופן אחר כפי שיקבע על ידי שופשופ מרקט, והכל בהתאם למדיניות המפורסמת בסניף שופשופ מרקט אילת בעת רכישת המוצר.

  שעות פעילות אתר שופשופ מרקט אילת:
 41. הקלדה של הזמנה שופשופ מרקט אילת אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת.
 42. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות שופשופ מרקט אינה מחויבת למועדים אלה.

  אחריות:
 43. שופשופ מרקט אינה אחראית לנזק כלשהו לרבות נזק לגוף ו/או הפסד ו/או חסרון כיס להלן: “נזק” מכל סוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת ב-שופשופ מרקט אילת לרבות מאי היכולת לבצע רכישה של מוצר שהוזמן ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג’ כלשהו.
 44. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לשופשופ מרקט ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, מספר טלפון וכיוצא באלה טעויות.
 45. המזמין פוטר את שופשופ מרקט מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 46. שופשופ מרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

  שופשופ מרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת אינטרנט או טלפון שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
 47. שופשופ מרקט לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בשופשופ מרקט אילת ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל שופשופ מרקט או ישירות לרוכשים, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 48. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא שופשופ מרקט בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ונרכשו על ידי המזמין.

  החוק החל והתניית שיפוט:
 49. על ההתקשרות בין המזמין לבין שופשופ מרקט במסגרת שופשופ מרקט אילת ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 50. שופשופ מרקט והמזמין מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, מידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט באילת בלבד.

  אבטחת האתר:
 51. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

  א. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
  ב. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
  ג. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר למשתמשים ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 52. שופשופ מרקט תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

  פרטיות:
 53. משתמש המשלים את הליך הרישום לאתר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו מסגרת השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של שופשופ מרקט לצורך ניהול וייעול השירות והקשר ימו, לצרכים תפעוליים לרבות שיוך הזמנה למזמין ושירות לקוחות, שיווקיים, לרבות עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

  מבלי לגרוע מהאמור, שופשופ מרקט רשאית לפנות אל המשתמש בהתאם לפרטי הקשר שנמסרו על ידו, וזאת לצורך עיבוד וקבלת ההזמנה והכנתה בסניף שופשופ מרקט אילת.
 54. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, שופשופ מרקט תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לגלישה והזמנות באתר לצדדים שלישיים הנותנים שירות ל שופשופ מרקט או הקשורים עמה, לרבות רשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשי האתרים על פי שיקול דעתה של שופשופ מרקט.

  בנוסף, מובהר כי שופשופ מרקט רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים בתפעול ומתן השירותים באתר, אשר יתכן שתהיה להם גישה למידע, לרבות מידע מפורט ואישי ביחס למשתמשים, כפוף לכך שניתן לעשות שימוש במידע לצרכי תמיכה, תפעול והפעלה של האתר ואספקת השירותים במסגרתו בלבד.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין שופשופ מרקט תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של הזמנות המזמין באתר לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת המזמין לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני / שיפוטי מוסמך.

  משתמש יהיה רשאי לפנות שופשופ מרקט בבקשה לעיון במידע לגביו במאגר המידע ולבקש לתקנו או למחוק מידע שאינו נכון או אינו מעודכן, וזאת במוקד השירות של שופשופ מרקט:

  בווצ’אפ: 052-882-4393 או במייל sales@myshopshop.com. או בדף צור קשר.
 55. מובהר כי גריעה מהמאגר ו/או שינוי פרטי מידע ביחס למשתמש ביחס לאתר זה, אינם מהווים גריעה ו/או עדכון הפרטים מרשימות דיוור אחרות של קבוצת שופשופ מרקט להן נתן המשתמש את הסכמתו.
 56. המשתמש יהיה אחראי לדווח שופשופ מרקט בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו לאחר ביצוע הזמנה וטרם ביצוע הרכישה.

  הזכויות של שופשופ מרקט באתר:
 57. הקניין הרוחני באתר שופשופ מרקט אילת, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, קבצים גרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר “תכולת האתר”, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של שופשופ מרקט, או של צדדים שלישיים שופשופ מרקט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 58. שופשופ מרקט שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 59. השמות שופשופ מרקט, שופשופ מרקט אילת ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של שופשופ מרקט הם בבעלות מלאה ובלעדית של שופשופ מרקט, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 60. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למזמין ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 61. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות הזמנת המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב משופשופ אילת.

  תודה על שיתוף הפעולה.
  עדכון אחרון: 30.09.2022